Rekisteri – ja tietoturvaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Tmi Satu Suominen (y- tunnus 1860727-3)
Kappakuja 1 F 31, 20540 Turku

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Satu Suominen 0503043804
satu.suominen@hyvinvointiturku.fi

REKISTERIN NIMI
Tmi Satu Suominen asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut Pilates Studio Spiraali Turun (entinen Method Putkisto Studio Turku – Puutarhakatu) tunneille tai kursseille.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi Satu Suomisen asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tmi Satu Suomisen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakastietoja ei luovuteta Tmi Satu Suomisen ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti sähköpostilla.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto on kerätty tietokantaan, joka on suojattu monimutkaisilla salasanoilla, palomuurilla ja muilla tietoturvatoimenpiteillä tietomurtoja ja palveluestohyökkäyksiä vastaan. Tietokantaan pääsy on vain Satu Suomisella. Tmi Satu Suominen huolehtii tietoturvasta mm. päivittämällä salasanat säännöllisesti.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti sähköpostilla. Tämä mainitaan jokaisen sähköpostin lopussa lauseella  "Mikäli et halua jatkossa saada meiltä postia, pyydämme ilmoittamaan siitä ystävällisesti vastaamalla lyhyesti tähän sähköpostiin otsikolla poista tiedot."

SIVUSTOJEN EVÄSTEET
Sivustoilla on käytössä Google Analytics.